1 رای
396 بازدید
بنسر پرو  توقف در تولید کالدا ونزیا   توقف در تولید اوپتیما  از لحاظ قیمت و کارایی به صرفه هستن...
0 رای
478 بازدید
  • gilservice پرسید 12 ماه پیش
  • آخرین فعالیت 12 ماه پیش
0 رای
412 بازدید
  • gilservice پرسید 12 ماه پیش
  • آخرین فعالیت 51 سال پیش
0 رای
559 بازدید
کد خطای ۴۰ ۷۰ ۸۰ ایران رادیاتور و یا اصطلاحاً ارور ۴۰ ۷۰ ۸۰ در پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل آنا...
1 رای
510 بازدید
تمامی ارور های جنرال زد اچ کد خطا DF شرح خطا: یخ زدایی یا دیفراست. کد خطا E2 شرح خطا: ایراد در سن...
  • gilservice پرسید 1 سال پیش
  • آخرین فعالیت 1 سال پیش
1 رای
503 بازدید
چراغ سبز بصورت ثابت روشن است  =   مشعل پکیج بوتان روشن است چراغ سبز چشمک زن ۱-۵ ثانیه = آماده بکا...
  • gilservice پرسید 1 سال پیش
  • آخرین فعالیت 1 سال پیش